Λαγανά, δήμος


Λαγανά, δήμος
Νέος δήμος (5.894 κάτ.) του νομού Ζακύνθου, που συστάθηκε με το σχέδιο Καποδίστριας και αποτελείται από τις πρώην κοινότητες Αγαλά, Καλαμακίου, Κερίου, Λιθακιάς, Μουζακίου και Παντοκράτορος, οι οποίες καταργήθηκαν. Έδρα του δήμου ορίστηκε ο οικισμός Παντοκράτορας.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Liste der Gemeinden Griechenlands (1997–2010) — Die folgende Tabelle umfasst alle griechischen Gemeinden, die im Zuge des Kapodistrias Programms von 1997 aus knapp 6.000 kleineren kommunalen Einheiten geschaffen wurden und im Zuge des Kallikratis Gesetzes von 2010 zum 1. Januar 2011… …   Deutsch Wikipedia

  • Laganas — Stadtgemeinde Laganas (1997–2010) Δήμος Λαγανά (Λαγανάς) …   Deutsch Wikipedia

  • Ζακύνθου, νομός — Νομός (406 τ. χλμ., 39.015 κάτ.) της περιφέρειας Ιονίων Νήσων με πρωτεύουσα την ομώνυμη πόλη. Στον ν.Ζ. υπάγονται έξι νέοι δήμοι, που συστάθηκαν με το σχέδιο Καποδίστριας, με 47 δημοτικά διαμερίσματα που περιλαμβάνουν 87 οικισμούς. Συγκεκριμένα,… …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.